vandens tarša

vandens tarša
vandens tarša statusas Aprobuotas sritis ekologinis ūkininkavimas apibrėžtis Azoto junginių tiesioginis arba netiesioginis patekimas iš žemės ūkio šaltinių į vandenį, galintis kelti pavojų žmonių sveikatai, kenkti gyviesiems organizmams ir vandens ekosistemoms, mažinti poilsiavimo galimybes ir trukdyti kitaip pagal paskirtį naudoti vandenį. atitikmenys: angl. pollution of water vok. Wasserverunreinigung, f rus. загрязнение воды pranc. pollution d'eau šaltinis 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB Dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • vandens tarša — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Fiziniai, cheminiai ar biologiniai vandens savybių pokyčiai, kenkiantys gėlo arba jūros vandens ekosistemoms. atitikmenys: angl. water pollution pranc. pollution des eaux šaltinis STANAG 2545… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vandens tarša — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Kenksmingųjų medžiagų (buitinių ir pramoninių nutekamųjų vandenų, žemės ūkio atliekų, transporto išmetamųjų dujų, naftos ir jos produktų, radioaktyviųjų medžiagų, trąšų, pesticidų ir kt.)… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • tarša — statusas T sritis ekologinis ūkininkavimas ryšiai: žiūrėk – vandens tarša šaltinis 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB Dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • tarša — statusas Aprobuotas sritis vanduo apibrėžtis 1) Dėl žmogaus veiklos tiesioginis ar netiesioginis medžiagų ar energijos patekimas į vandenį, orą ar žemę, galintis padaryti žalingą poveikį žmonių sveikatai, vandens ar žemės ekosistemų, priklausomų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • tarša — taršà dkt. Vandeñs, óro taršà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tarša — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Nepageidaujami oro, vandens ar žemės fizinių, cheminių arba biologinių savybių pokyčiai, galintys daryti žalingą poveikį žmonių sveikatai, išlikimui ar veiklai ar pakenkti kitiems gyviesiems… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • tarša — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Nepageidaujamas, pavojingas vandens, oro ar dirvos teršimas. atitikmenys: angl. contamination; pollution vok. Verunreinigung, f rus. загрязнение, n pranc. pollution, f …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • savitoji nuotekų tarša — statusas Aprobuotas sritis vanduo apibrėžtis Teršiančių medžiagų, kurių bazinė koncentracija vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cheminė tarša — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Vietovės, erdvės virš jos ir ten esančių objektų užteršimas nuodingosiomis medžiagomis panaudojus cheminį ginklą arba įvykus pavojingų cheminių objektų avarijai. Orą užteršia nuodingųjų …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • antrinė tarša — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vykstant eutrofikacijai pagamintos biomasės irimo produktų sukelta vandens telkinio tarša. atitikmenys: angl. secondary pollution vok. Sekundärverschmutzung, f; Sekundärverunreinigung, f rus.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”